Over ons

Het idee van een studiehuis heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld tijdens de speurtocht naar een woonplek in mijn geboortestad Arnhem, in de buurt van mijn oude vader die in Oosterbeek woont. Daarmee ben ik in volle overtuiging een nieuwe weg ingeslagen, maar wel een die aansluit op mijn verleden. Ik heb een universitaire onderwijsachtergrond op het gebied van rechten, politie en mensenrechtenen; mijn vader werkte als leraar Frans aan de voormalige Thorbecke Scholengemeenschap, mijn Engelse moeder als kinderpsycholoog aan de Johanna Stichting, het Arnhemse revalidatiecentrum voor kinderen.

Als betrokken vader ga ik veel en graag met kinderen om. Vanuit het studiehuis worden (basis)scholieren binnen de wijk Alteveer-Cranevelt verschillende schoolgerelateerde activiteiten aangeboden in een omgeving waarin veiligheid, professionaliteit maar natuurlijk ook gezelligheid centraal staan. Samen met mijn vrouw Saule Vidrinskaite hopen we zo binnen de wijk van betekenis te kunnen zijn: voor ouders en hun kinderen en met het beschikbaar stellen van de vergaderruimte ook voor anderen in de buurt.

Met het opgroeien van mijn eigen kinderen Anemoon (2007) en Daniëlle (2009) (sinds het begin van 2015 leerling op de Pieter Brueghelschool) als onderliggende inspiratiebron is mijn onderwijskundige belangstelling naar de jongere generatie verschoven. Vanaf het moment dat we het mooie huis aan de Mendelsohnlaan konden kopen, heeft het idee van het studiehuis zich snel ontwikkeld en vorm gekregen in een aantal functies en mogelijkheden die in een lokale behoefte hopen te voorzien.

Studiehuis Alteveer  communiceert uiteraard ook met Twitter, blogs en heeft een link met Facebook.

dr. Niels Uildriks

sa-4