Naschoolse Opvang Plus

Misschien moet uw kind na schooltijd worden opgevangen, maar zou u daaraan ook een op studie gericht element willen toevoegen. U kunt dan bij Studiehuis Alteveer terecht en daar uw kind in een gezellige en kleinschalige en omgeving onderbrengen. Op basis van de door u aangegeven voorkeuren en behoeftes van uw kind worden gedurende de week een serie concrete activiteiten aangeboden:

  • Groepslessen Engels
  • Ondersteunende reken- en taaloefeningen (ook Squla)
  • Cito voorbereidingstrainingen en bijspijkeringstrainingen
  • Boetseerklasjes

Aan de hand van het aantal aanmeldingen en aangegeven wensen aan het begin van het schooljaar wordt bepaald op welke dagen welke activiteiten worden aangeboden.

Natuurlijk wordt er ook gewoon leuk gespeeld binnen of rondom het studiehuis, of gewoon lekker gechilld. Ook kunnen we soms lekker (voet)ballen, op het veldje bij het kruidspunt van de Edward van Beinumlaan en de Mendelssohnlaan en, op bepaalde dagen, zelfs bij de velden van VDZ!

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Bij het vaststellen van de tarieven werken wij in blokken van 2 uur van € 13,50 bruto. Voor de naschoolse opvang plus rekenen wij op maandag, dinsdag en donderdag 1 blokdeel. Op woensdag en vrijdag kunt u uw kind de hele middag bij ons onderbrengen, waarvoor u 2 blokken van 2 uur betaalt (€ 27,00).

Aan het eind van de maand rekenen wij af op basis van het aantal blokken dat uw kind bij ons is geweest.