Huiswerkbegeleiding

In groepjes van maximaal 10 kunnen leerlingen in een aangename omgeving en dicht bij school hun huiswerk doen. Daarbij worden ze geholpen hun werk goed te plannen en structureren. Waar nodig krijgen ze hulp tijdens het maken van het huiswerk. Als het werk af is kunnen ze kort worden overhoord. Kinderen met specifieke leerproblemen behoren nadrukkelijk niet tot de doelgroep van het studiehuis.

Na de basischool wordt huiswerk eerst echt een serieus onderdeel van het dagelijkse bestaan van uw kind. De overgang van de lagere school naar het vervolgonderwijs kan een grote en soms moeilijke stap zijn. Studiehuis Alteveer ondersteunt deze overgang door veel aandacht te geven aan de wijze waarop het huiswerk georganiseerd en gestructureerd wordt, maar vooral ook hoe kinderen actief en effectief kunnen studeren. Wij helpen uw kind dus leren te leren!

Arnhemse scholieren zijn vanaf 14.00 welkom en kunnen blijven tot het huiswerk klaar is. Het uitgangspunt is dat het meest effectief gewerkt tijdens een periode voor een periode van twee uur. Maar indien nodig kan uw kind ook gerust 2 1/2 uur blijven.

IMAG0674_BURST001

Belangstelling? U kunt zich aanmelden via info@studiehuisalteveer.nl, maar ook een persoonlijke afspraak maken en uzelf op de hoogte stellen van de bijzonder prettige omgeving waarin gewerkt zal worden.

sha5

Tarieven

DEELNAME EERSTE TWEE KEER GRATIS

U kunt uw kind voor vaste dagen per week inschrijven, maar ook op meer flexibele basis laten deelnemen.

Per sessie (2 tot 2½ uur) rekenen wij een vast tarief van € 13,50. Aan het eind van de maand rekenen wij af op basis van het aantal keer dat uw kind bij ons is geweest.