Groepslessen Engels

Verantwoord en speels Engels leren op jonge leeftijd? Hoe meer hoe beter!

Het geven van Engels aan basisscholieren is een kernactiviteit binnen het studiehuis. Zo worden ´s ochtends tijdens de studievakantieweken en -dagen Engelse groepslessen gegeven (zie elders op onze website).

Daarnaast worden tijdens de schoolsemesters uiteraard ook doordeweeks lessen Engels gegeven van elk 1½ uur voor groepjes van maximaal 8 leerlingen. Er is de keuze van deelname aan 1 of 2 lessen Engels per week. De keuze van de dagen en nadere invulling van het rooster hangt af van het aantal aanmeldingen per leeftijdsgroep en de wensen van de ouders.

Met het leren van het Engels op jonge leeftijd geldt dat hoe vaker een kind Engels ‘doet’ hoe meer het er van opsteekt en hoe beter het beklijft. Dit betekent dan ook dat extra buitenschoolse Engelse klassen van grote waarde zijn, ook al wordt hieraan op de basisschool zelf aandacht besteed.

Doelgroep
Met de binnen het studiehuis gehanteerde didaktische aanpak kunnen leerlingen met uiteenlopende kennis aan Engels binnen een groep deelnemen, dus ook degenen die nog niet eerder Engelse les hebben gevolgd.

Meerdere voordelen
Van het leren van Engels op jonge leeftijd heeft een kind veel profijt:

  • Het krijgt meer inzicht in taal in het algemeen;
  • het krijgt meer zelfvertrouwen;
  • het draagt bij aan meer verdraagzaamheid voor anderstaligen;
  • de attitude met betrekking tot het leren van talen wordt positief beïnvloed;
  • het stimuleert internationalisering, bijvoorbeeld door e-mailprojecten;
  • het kind krijgt een betere uitspraak en woordenschat.

(bron: Sibile Oskamp, 2008, Praktische didactiek voor Engels in het basisonderwijs)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aanpak
Tijdens de Engelse lessen wordt door mij alleen Engels gepraat. Dit doe ik natuurlijk op een manier dat kinderen ook daadwerkelijk kunnen begrijpen wat ik zeg: het gesproken woord wordt ondersteund door gebaren en handelingen die duidelijk maken wat ik bedoel. Kinderen die maar beperkt vertrouwd zijn met Engels kunnen zo veilig op de achtergrond wennen aan uitspraak, woordenschat, grammatica en taalstructuur. De meer gevorderden worden gestimuleerd om in het Engels terug te praten. Zodoende profiteren zowel de wat minder– als meergevorderden van de les!

Elke les heeft een aantal vaste onderdelen: het in Engels inspelen op wat er ter plekke zich voordoet en wat de kinderen bezig houdt, het doen van allerlei Engelse spelletjes, het luisteren en opschrijven van woorden en zinnetjes in door de kinderen uitgekozen popliedjes, maar ook een klein lesje dat elke een van de deelnemende kinderen voor de anderen voorbereid!  Het doen van allerlei speciale (taal)spelletjes vormt daarbij een belangrijk onderdeel; kinderen leren meer als ze het gebodene leuk vinden! Op speelse wijze worden ook uiteenlopende grammatikale beginselen geïntroduceerd woordoor kinderen zelf zinnen kunnen formuleren. Het kunnen en durven communiceren in het Engels is het hoofddoel dat wordt nagestreefd. Als we wat verder zijn doen we ook oefeningen die speciaal gericht zijn op de communicatie in uiteenlopende situaties. Juist op jongere leeftijd praten kinderen gemakelijker en spontaner Engels dan op latere leeftijd!

Sinds afgelopen semester maakt elk kind zijn eigen woordenboekje. Van het studiehuis krijgen ze een mooi handzaam notitieboek waarin ze tijdens de les de nieuwe woorden (en zinnen) opschrijven. Daarnaast worden ze uitgedaagd gedurende de week ook Engelse woorden op te schrijven die ze nieuw tegenkomen. Wie de meeste heeft ‘wint’, maar deelt deze ook met de anderen tijdens de les. Daarmee wordt een ‘competatief element’ ingebracht dat bijzonder aanslaat. Het doel is natuurlijk de kinderen te stimuleren een antenne te ontwikkelen voor alles wat ze aan Engels in het dagelijkse leven tegenkomen, bijvoorbeeld op tv of liedjes op de radio.

Kwalificatie
Met een Engelse moeder, een jaar in de Verenigde Staten en verschillende Engelstalige boeken op mijn naam is Engels mijn tweede taal die ik vloeiend beheers. Met daarbij een goed onderbouwde Engelse methodiek speciaal voor basisscholieren van uiteenlopende leeftijden breng ik het Engels van uw kind speels én professioneel op een hoger niveau.

Engels als tweede- i.p.v. vreemde taal

Alle didactische inzichten wijzen tegenwoordig in dezelfde richting: hoe vroeger een kind met Engels begint hoe beter. En hoe intensiever hoe beter. Een kind dat op vroege leeftijd een andere taal leert doet dit heel anders dan wanneer het er pas op latere leeftijd als ‘vreemde taal’ mee te maken krijgt. Als tweede taal wordt het Engels dan als het ware, gelijk de eigen moedertaal, in de diepere hersenlagen opgeslagen. Een kind raakt dan op natuurlijke wijze vertrouwd met de uitspraak, woordenschat, structuur en de grammatica van de Engelse taal. Het kan en durft daarmee ook veel sneller in het Engels te communiceren dan kinderen die het meer als ‘vreemde taal’ tot zich nemen.

Met een vroege, al dan niet intensieve, start van het Engels worden de structuur en grammatica ervan als vanzelfsprekend geïnternaliseerd en hoeven later in veel mindere mate eigen te worden gemaakt met behulp van allerlei grammaticaregels. Op jonge leeftijd Engels leren geeft je dan ook een voorsprong waar je levenslang de vruchten van plukt!


Tijden en Tarieven

De lessen vinden tijdens het school-semester plaats op maandag van 15.15 tot 16.45 uur. Mocht hier belangstelling voor zijn, dan is het ook mogelijk op dinsdag, woensdag of zaterdag bijeenkomsten te organiseren.

De kosten per semester worden berekend op basis van het aantal lessen à € 9,- per keer.