Citotraining

Studiehuis Alteveer verzorgt buitenschoolse Citotraining voor scholieren van groep 7 en 8, maar bij voldoende belangstelling ook voor de groepen 4, 5 en 6.

Extra Citotraining buiten de school om is om meerdere redenen nuttig. Het geeft verdere oefening in de kennis en competenties die binnen elk van de groepen centraal staan. Het is daarnaast speciaal nuttig voor kinderen die last hebben van faalangst bij het maken van dergelijke toetsen. Met extra oefening went uw kind er aan en krijgt daardoor ook meer zelfvertrouwen om deze goed te kunnen maken.

Het studiehuis biedt twee typen citotraining aan:
1) Voorbereidingstrainingen zijn er op gericht uw kind voor te bereiden op de drie belangrijkste onderdelen van de Citotoets, te weten begrijpend lezen, spelling en rekenen; hieraan wordt door de school de meeste betekenis toegekend omdat de resultaten ervan de meeste voorspellende waarde blijken te hebben voor het succes van slagen bij verschillende schooltypen in het vervolgonderwijs.
Deze trainingen vinden plaats binnen een week in drie sessies van twee uur.

2) Bijspijkeringstrainingen zijn er op gericht te werken aan binnen het leerlingenvolgsteem geconstateerde lacunes en aandachtspunten. Daarvoor wordt samen met een onderwijskundige een individueel trainingsprogramma samengesteld. Zo ondersteunen wij uw kind in zijn/haar verdere ontwikkeling.
De training vindt plaats in 18 sessies van 1 uur binnen een periode van zes weken; onderzoek heeft uitgewezen dat op deze manier de extra training het meest effectief is. Voorafgaande aan de training wordt een startevaluatie gemaakt, na afloop een eindevaluatie. Daarmee wordt voor u inzichtelijk wat het rendement van de trainingen is geweest.

We werken met groepjes van maximaal 8 kinderen. Elk kind krijgt individuele aandacht en hulp bij de oefening die in elke les wordt aangeboden. Soms zullen er oefeningen worden aangeboden die uw kind thuis extra zelf kan doen. We gebruiken het lesmateriaal van Citotrainer Nederland, aangevuld met oefenstof van Beter Bijles en Ajodakt.

De trainingen vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15.15. Leerlingen van de Emmausschool zijn welkom vanaf 14.45. De eerste serie trainingen staat gepland vanaf week 14 (30 maart). Alle training worden individueel op maat samengesteld. Dit maakt het ook mogelijk op een later tijdstip in te stromen. Voor de bijspijkeringstrainingen kunt u met ons een individuele afspraak maken. Daarbij vragen wij u de gegevens van het leerlingenvolgsysteem en de door de leerkracht gemaakte analyse van uw kind mee te nemen.

Kosten bijspijkeringstrainingen (18 x 1 uur): € 249,- (inclusief start- en eindevaluaties); kosten voorbereidingstrainingen (3 x 2 uur): € 79.

Voor de bijspijkeringstraining kunt u hier het intakeformulier invullen en versturen.


Citotoets wordt Eindtoets

De voormalige Citotoets van groep 8 wordt nu de Eindtoets, die in 2015 in week 20 voor het eerst wordt afgenomen. Dit is later dan de eerdere Citotoets van groep 8 waardoor de uitslag niet meer binnen het vervolgonderwijs kan worden gebruikt bij de keuze van het schooltype voor uw kind. Anders dan tot nu toe het geval was wordt het schooladvies van de basisschool hiervoor bepalend. Natuurlijk is het wel zo dat de resultaten van de Citotoetsen zoals die vanaf groep 4 worden gehouden een belagrijke rol zullen spelen bij de vaststelling van dit advies. Vooral de entree-toets van groep 7 zal in dit verband een belangrijke rol gaan vervullen.

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, is het mogelijk dat de schoolleiding het schooladvies alsnog bijstelt. In dat opzicht kan de eindtoets alsnog een rol spelen bij de bepaling van het latere schooltype voor uw kind.

sha4